Om markedet i Lundeborg

Hvorfor et marked

Andreas Møller Jensen havde en vision om, at det kunne være spændende at genskabe en nutidig handelsplads, der hvor udgravningerne ved Tange å blev foretaget i perioden 1986-1992. Han ville gerne skabe en kulisse for at levendegøre, hvordan en handelsplads kunne have set ud i jernalderen.

Han kontakede ejerne af jorden Sus og Claus og Henning Weber, og alle var positive over for ideen. Efter de praktiske ting var på plads, blev der stiftet en lille forening, bestående af familie og naboer. Det første marked blev afholdt i 2006. Foreningens formål er at afholde et årligt jernaldermarked.

Foreningen hensigt er, at markedet skal hvile økono- misk i sig selv, og driften financieres ved tilskud og sponsorater. Markedet ville ikke kunne afholdes uden den store hjælp og støtte, vi får fra mange af Lunde- borgs borgere og familier. Markedets handelsfolk kommer troligt år efter år, og tager nye handlende med, så der er en genkendelighed samt en udvikling af aktiviteter til glæde for de mange besøgende.

Vi glæder os til at se Jer til årets jernaldermarked.